Вукова реформа српског језика

Broj pojmova u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
Pojam: 
Реформатор српског језика
Opis: 
Вук Караџић у историји српске културе, најпознатији је као:
Pojam: 
Сакупљање народних умотворина
Opis: 
Један од два битна правца Вуковог рада јесте:
Pojam: 
Славеносрпски језик
Opis: 
У време када Вук започиње свој реформаторски рад у употреби је:
Pojam: 
Пиши као што говориш
Opis: 
Главно начело језичке реформе било је:
Pojam: 
Писменица сербскога језика по говору простога народа писана
Opis: 
Пун назив прве граматике српског језика коју је Вук објавио 1814. године гласи:
Pojam: 
Српски рјечник и српска граматика
Opis: 
Значајна дела која су 1818. године издата у Бечу јесу:
Pojam: 
љњћђџј
Opis: 
Вук је у реформисану азбуку најпре унео слова:
Pojam: 
Јернеј Копитар и Ђура Даничић
Opis: 
Два најзначајнија Вукова помагача били су:
Pojam: 
Година Вукове победе
Opis: 
Како се у контексту Вукове борбе за народни језик назива 1847. година?
Pojam: 
Бечки књижевни договор
Opis: 
Историјски споразум јужнословенских књижевника о заједничком језику назива се: