Oбрада метала

Broj pitanja u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Метали који се обрађују скидањем струготине резањем примењују једноставан принцип :
клина
точка
полуге
стрме равни
Део материјала који се одваја при обради резањем назива се :
струготина
припремак
обрадак
израдак
Најзаступљенија ручне обраде метала која користи бургију је :
бушење
брушење
тестерисање
сечење
Пробијање рупа на танком лиму врши се ручним алатом:
пробојцем
секачем
маказама
турпијом
Како се зове алат који се користи при обради брушењем?
тоцило
нож
бургија
маказе
Поступком дубоког иѕвлачења добијају се :
лименке
кованице
жице
цеви
Поступак за израду делова компликованог облика у посебним калупима назива се :
ливење
ковање
ваљање
заваривање
Спајање два метална дела помоћу трећег метала калаја назива се :
лемљење
заваривање
каљење
завртање
Место спајања два материјала заваривањем називе се :
вар
лем
ков
кал
Оне могу бити грубе и фине, служе за завршну обраду а називају се :
турпије
тестере
бургије
глодалице