Bezbedan internet

Broj pitanja u igri: 
8
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Facebook je:
Društvena mreža
Igrica
Mail
Pretraživač
Haker je:
zlonamerna osoba
hardver
program
osoba koja popravlja računar
Nepoželjna elektronska pošta naziva se:
spam
matriks
virus
trojanac
Firewall je
zaštitni zid koji sprečava nepropisniprenos podataka
antivirusni program
običan zid od cigala
vatreni zid kojištiti računar od trojanaca
Koliko godina treba da imaš da bi mogao/mogla da koristiš Facebook?
Od 13 pa naviše
Od 18 pa naviše
Nema granice
Od 10 do 60
Da bi sprečili kradju podataka koristimo program?
Antivirus program
Power iso
Virus program
Internet explorer
Šifra za facebook ili mail treba da sadrži?
Više od 8 oznaka
Naše bitne datume
Do 4 oznake
Naše ime i prezime
Svoje lozinke bi trebali:
Ne davati nikome
Dati najboljem drugu ili drugarici
Napisati u svesku
Snimiti u računar