Računarske mreže

Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
A1: 
ibarska
A2: 
100 km/h
A3: 
put
Rešenje A: 
MAGISTRALA
Prvo pogrešno A: 
SAOBRAĆAJ
Drugo pogrešno A: 
OGRANIČENJE
B1: 
Danica
B2: 
Sunce
B3: 
filmska
Rešenje B: 
ZVEZDA
Prvo pogrešno B: 
MAKSIMOVIĆ
Drugo pogrešno B: 
GLUMICA
C1: 
za salvete
C2: 
saturn
C3: 
dobričin
Rešenje C: 
PRSTEN
Prvo pogrešno C: 
NAGRADA
Drugo pogrešno C: 
UKRAS
D1: 
više računara
D2: 
internet
D3: 
deljenje resursa
Rešenje D: 
RAČUNARSKA MREŽA
Prvo pogrešno D: 
POVEZIVANJE
Drugo pogrešno D: 
SERVER
Konačno rešenje: 
TOPOLOGIJA
Prvo pogrešno konačno: 
MREŽA
Drugo pogrešno konačno: 
RAČUNAR