Саобраћај

Broj pojmova u igri: 
1
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
Pojam: 
učesnici u saobraćaju
Opis: 
pešaci i vozila na ulici su