Квиз

Broj pitanja u igri: 
9
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Ко је написао Псалме?
Давид
Соломон
Мојсије
Апостоли
Како се зове књига која садржи Псалме?
Псалтир
Нови Завет
Стари Завет
Књига о царевима
Колико има псалама?
150
15
25
50
Израиљ је доживео златно доба за време ког цара?
Давида
Соломона
Ирода
Саула
По чему се највише истицао цар Соломон?
по мудрости
по правди
по богатству
по закону
Ко је довршио изградњу храма у Јерусалиму?
Соломон
Давид
Саул
Јосија
Јерусалимски храм је имао две најважније просторије.Које?
Светиња и Светиња над светињама
Олтар
жртвеник са паљеницама
бронзано море
Цар Давид је испевао Псалме уз који инструмент?
харфу
виолину
гусле
бубањ
Давидови Псалми су каквог карактера?
покајне песме
химне
хвалоспеви
веселе