Ugljovodonici

Broj pitanja u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
300 sek.
Plan i program: 
Koje od navedenih fizičkih svojstava se odnosi na sve ugljovodonike?
nerastvorljivost u vodi
gasovito agregatno stanje
tečno agregatno stanje
prijatan miris
Aciklični ugljovodonik sa molekulskom formulom C3H6 je
alken
alkan
alkin
aren
Koliko atoma ugljenika ima u jednom molekulu oktana?
8
6
5
7
Koje od navedenih jedinjenja svrstavamo u zasićene ugljovodonike?
heksan
eten
toluen
benzen
Šta je proizvod potpunog sagorevanja svih ugljovodonika
ugljen-dioksid i voda
samo ugljen-dioksid
samo voda
ugljen-monoksid i voda
Koji od navedenih ugljovodonika gori čađavim plamenom zbog visokog procenta ugljenika u molekulu?
benzen
metan
heksan
propen
Naziv jedinjenja sa dva spojena benzenova prstena. Poznati insekticid je:
naftalen
ksilol
toluen
antracen
Koje od navedenih jedinjenja će obezbojiti rastvor kalijum-permanganata?
heksen
naftalen
toluen
pentan
Kako se komercijalno naziva polimer nastao polimerizacijom hloretena (vinil-hlorida)
PVC
polietilen
najlon
teflon
Koji od navedenih polimera spada u prirodne polimere?
celuloza
polietilen
poliestar
najlon