Hardver (Hardware)

Broj pitanja u igri: 
15
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
600 sek.
Plan i program: 
Šta predstavlja hardver (hardware)?
materijalni deo tj. fizičke komponente (delove) računara
skup programa, instrukcija i podataka
elektronski uređaj
ulazni uređaji
Šta sve spada u hardver (hardware)?
kućište, monitor, procesor, tastatura, miš, štampač, itd.
operativni sistem
programi
kućište
Šta je All in one računar?
Računar integrisan u monitor
Prenosivi računar
Laptop
Serverski računar
Koje godine je proizveden prvi PC računar?
1981. godine
1983. godine
1995. godine
2000. godine
Šta predstavlja osnovu računarskog sistema?
Kućište
Monitor
Hard disk
Ram memorija
Šta je „mozak“ računara?
Procesor
Ram memorija
Hard disk
Matična ploča
U koju komponentu se privremeno skladište informacije koje koristi procesor dok je računar uključen. (Sve informacije uskladištene u tu komponentu se brišu po isključivanju računara)
RAM memorija
matična ploča
HDD
monitor
Koji tasteri na tastaturi se nalaze u gornjem redu i izvršavaju različite funkcije u zavisnosti od toga gde se koriste.
Funkcijski tasteri
Numerički tasteri
Alfa - numerički tasteri
Tasteri za navigaciju
Koja tastatura se nalazi na desnoj strani većine tastatura i omogućava vam da brzo unosite brojeve.
Numerička tastatura
Funkcijska tastatura
Alfa- numerička tastatura
Tastatura za navigaciju
Koji uređaj je izlazni?
Štampač
Miš
Tastatura
Skener
Koji uređaj je ulazni?
Skener
Štampač
Zvučnik
Monitor
Prvi PC je proizvela firma:
IBM
Intel
Apple
MicroSoft
Prvi računari sa grafičkim korisničkim interfejsom bili su:
Macintosh
IMB PC
Hewlett-Packard (HP)
Toshiba
Osnovni delovi konfiguracije računara (delove bez kojih računar ne bi mogao da radi):
RAM memorija, matična ploča, monitor, tastatura
RAM memorija, matična ploča
RAM memorija, matična ploča, hard disk
matična ploča, hard disk
Macintosh je porodica računara koje je razvila firma:
Apple Computers
MicroSoft
VIA Technologies
Hewlett-Packard