Atom

Broj pitanja u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Vreme za igru: 
800 sek.
Plan i program: 
Koju od navedenih supstanci bismo mogli da delimo na sitnije čestice do u nedogled?
nijednu
vazduh
vodu
živu
Kako je naelektrisano jezgro atoma?
pozitivno
negativno
nije naelektrisano
pozitivno i negativno
Koliko puta je masa elektrona manja od mase protona i neutrona?
Oko 2000 puta
18 puta
8 puta
18000 puta
Kako se zove engleski hemičar koji je obnovio atomsku teoriju u 19. veku?
Džon Dalton
Antoan Lavoazje
Dmitrij Ivanovič Mendeljejev
Jozef Pristli
Kako su naelektrisani atomi u celini?
neutralni su
pozitivni su
negativni su
negativni su ili pozitivni
Kod neutralnih atoma broj protona jednak je broju
elektrona
neutrona
nukleona
elementarnih čestica
Koja od navedenih čestica ima najmanju masu?
elektron
proton
neutron
atom vodonika
Koliko nukleona ima u atomu u kome ima ukupno 15 elementarnih čestica od čega 7 neutralnih?
11
8
5
4
U kom veku su živeli tvorci atomske teorije Leukip i Demokrit?
5. vek p.n.e
5.vek n.e
16. vek n.e
19. vek n.e
Koliko ima elektrona u omotaču atoma koji u jezgru ima 7 protona i 8 neutrona?
7
8
15
1