Organska hemija

<< Asocijacija. Igra broj: 99

Igraj

Učenicima možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/asocijacija
Broj koji upisuju, kao broj igre, za ovu igru je: 99

Autor:
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
A1: 
peptidna veza
A2: 
denaturacija
A3: 
amino grupa
Rešenje A: 
proteini
Prvo pogrešno A: 
amino-kiseline
Drugo pogrešno A: 
masti
B1: 
fotosinteza
B2: 
glukoza
B3: 
laktoza
Rešenje B: 
ugljeni hidrati
Prvo pogrešno B: 
hrana
Drugo pogrešno B: 
seceri
C1: 
smesa
C2: 
estri
C3: 
sapun
Rešenje C: 
masti
Prvo pogrešno C: 
proteini
Drugo pogrešno C: 
miris
D1: 
tecno
D2: 
nezasicene visemasne kiseline
D3: 
hidrogenizacija
Rešenje D: 
ulje
Prvo pogrešno D: 
voda
Drugo pogrešno D: 
hidrogen
Konačno rešenje: 
Bioloski vazna organska jedinjenja
Prvo pogrešno konačno: 
organska jedinjenja
Drugo pogrešno konačno: 
hrana