Hardver

<< Asocijacija. Igra broj: 78

Igraj

Učenicima možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/asocijacija
Broj koji upisuju, kao broj igre, za ovu igru je: 78

Autor:
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
A1: 
Obala
A2: 
Sitan
A3: 
Igranje u
Rešenje A: 
Pesak
Prvo pogrešno A: 
Pesku
Drugo pogrešno A: 
Peščana
B1: 
Za struju
B2: 
Naplata
B3: 
Za telefon
Rešenje B: 
Račun
Prvo pogrešno B: 
Račun
Drugo pogrešno B: 
Račun
C1: 
s/t
C2: 
Svetlost
C3: 
Menjač
Rešenje C: 
Brzina
Prvo pogrešno C: 
Brzina
Drugo pogrešno C: 
Brzina
D1: 
Hlađenje
D2: 
Okretanje
D3: 
Propeler
Rešenje D: 
Ventilator
Prvo pogrešno D: 
Kuler
Drugo pogrešno D: 
Hladnjak
Konačno rešenje: 
Procesor
Prvo pogrešno konačno: 
Mikroprocesor
Drugo pogrešno konačno: 
CPU