Kretanja Zemlje

<< Obešenjak. Igra broj: 40

Igraj

Učenicima sa mobilnim uređajima, možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/obesenjak
www.skolaigra.com/obesenjak-c (ako ste pojmove upisivali ćirilicom)
Broj koji upisuju, kao broj seta, za ovu igru je: 40

Autor:
Broj pojmova u igri: 
4
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
Pojam: 
Rotacija
Opis: 
traje 24 h
Pojam: 
Revolucija
Opis: 
traje 365 dana i 6 časova
Pojam: 
Datumska granica
Opis: 
Kada je prelaziš od istoka ka zzapadu preskačeš ( dodaješ) jedan dan
Pojam: 
Časovne zone
Opis: 
Ima ih 24