Električna struja

<< Obešenjak. Igra broj: 82

Igraj

Učenicima sa mobilnim uređajima, možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/obesenjak
www.skolaigra.com/obesenjak-c (ako ste pojmove upisivali ćirilicom)
Broj koji upisuju, kao broj seta, za ovu igru je: 82

Autor:
Broj pojmova u igri: 
10
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
Pojam: 
Електрична струја
Opis: 
Усмерено кретање наелектрисаних честица
Pojam: 
Проводници
Opis: 
Матерјали кроз које могу да се крећу наелектрисане честице
Pojam: 
Наизменична струја
Opis: 
Добија се када се наелектрисане честице крећу час у једном час у супротном смеру.
Pojam: 
Електрони
Opis: 
Наелектрисане честице које се крећу у металима
Pojam: 
Јони
Opis: 
Наелектрисане честице које се крећу у течностима.
Pojam: 
Напон
Opis: 
Неопходано је да постоји на крајевима проводника за појаву електричне струје
Pojam: 
Извор струје
Opis: 
Одржавају сталну разлику потенцијала ( напон)
Pojam: 
Акумулатор
Opis: 
Електрична струја се добија на рачун хемијске реакције
Pojam: 
Батерија
Opis: 
Лекланшеов елемент - најпознатији галвански елемент - најчешће се назива:
Pojam: 
Волтин елемент
Opis: 
Први галвански елемент