Atom i struktura atoma

<< Obešenjak. Igra broj: 9

Igraj

Učenicima sa mobilnim uređajima, možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/obesenjak
www.skolaigra.com/obesenjak-c (ako ste pojmove upisivali ćirilicom)
Broj koji upisuju, kao broj seta, za ovu igru je: 9

Autor:
Broj pojmova u igri: 
4
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
Pojam: 
Proton
Opis: 
Pozitivna čestica u jezgru atoma.
Pojam: 
Elektron
Opis: 
Negativna čestica u atomu.
Pojam: 
Neutron
Opis: 
Nenaelektrisana čestica u jezgru atoma.
Pojam: 
Valentni elektroni
Opis: 
Elektroni u poslednjem elektronskom nivou atoma.