Soli

<< Asocijacija. Igra broj: 15

Igraj

Učenicima možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/asocijacija
Broj koji upisuju, kao broj igre, za ovu igru je: 15

Autor:
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
A1: 
pH<7
A2: 
DNA
A3: 
Vodonični jon
Rešenje A: 
Kiselina
Prvo pogrešno A: 
Baza
Drugo pogrešno A: 
So
B1: 
DNA
B2: 
Hidroksidni jon
B3: 
Amonijak
Rešenje B: 
Baza
Prvo pogrešno B: 
Adenin
Drugo pogrešno B: 
Gen
C1: 
Glauberova
C2: 
Kuhinjska
C3: 
Gorka
Rešenje C: 
So
Prvo pogrešno C: 
Teorija
Drugo pogrešno C: 
Aparatura
D1: 
Teška
D2: 
Tvrda
D3: 
Destilovana
Rešenje D: 
Voda
Prvo pogrešno D: 
Živa
Drugo pogrešno D: 
Olovo
Konačno rešenje: 
Neutralizacija
Prvo pogrešno konačno: 
Adicija
Drugo pogrešno konačno: 
Elektroliza