Afrika

<< Asocijacija. Igra broj: 38

Igraj

Učenicima možete dati i direktan link do ove igre:
www.skolaigra.com/asocijacija
Broj koji upisuju, kao broj igre, za ovu igru je: 38

Autor:
Predmet: 
Razred: 
Plan i program: 
A1: 
planina
A2: 
karte
A3: 
geografija
Rešenje A: 
Atlas
Prvo pogrešno A: 
Kilimandžaro
Drugo pogrešno A: 
Etiopske
B1: 
kamila
B2: 
pesak
B3: 
Tuarezi
Rešenje B: 
Sahara
Prvo pogrešno B: 
Kalahari
Drugo pogrešno B: 
Gobi
C1: 
Nil
C2: 
Aleksandrija
C3: 
piramide
Rešenje C: 
Egipat
Prvo pogrešno C: 
Tunis
Drugo pogrešno C: 
Libija
D1: 
Maroko
D2: 
Alžir
D3: 
Tunis
Rešenje D: 
Magreb
Prvo pogrešno D: 
negroidna rasa
Drugo pogrešno D: 
Indijski okean
Konačno rešenje: 
Severna Afrika
Prvo pogrešno konačno: 
Južna Afrika
Drugo pogrešno konačno: 
Istočna Afrika